پروژه تلفیق لباس ودرخت

مشتری: رضا پورمحدی

ارزش: 150000

مهارت ها: photoshop

طرح خلاقانه تلفیق لباس با درخت

 

 

این طرح یک طرح خلاقانه از تلفیق لباس ودرخت میباشد که یکی از شرکت های طراحی لباس برای کاتالوگ خود سفارش داده بودند