پروژه تلفیق ابر و پر و لباس

مشتری: رزیتا نادری

ارزش: 200000

مهارت ها: Photoshop

مدت زمان: اول خرداد 1399 تا دوم خرداد 1399

پروژه طرح های خلاقانه

 

 

این طرح خلاقانه برای دوست عزیزم رزیتا نادری طراحی شده است