پروژه طراحی کفش تبلیغاتی

مشتری: محمد حسین حسینی

ارزش: 150000

مهارت ها: photoshop

مدت زمان: 15 مرداد 1399 تا 16 مرداد 1399

پروژه طراحی کفش تبلیغاتی 

 

این یک طرح خلاقانه میباشد که از تلفیق رنگ و کفش طراحی شده است.